[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 66

Chương 66

Edit : Bộ Yến Tử

FB_IMG_1438051878997

          Hiểu được Triệu Phù Dao không có khả năng phản bội Tử Diễm môn chuyển đầu sang bạch đạo, những người còn lại liền cảm thấy khó khăn. Thực lực Lăng Vân Thiên bọn họ đều có lĩnh giáo qua, mà Triệu Phù Dao thì lại càng không thể khinh thường.

Tiếp tục đọc