Trộm một ngốc oa- Văn án

Ba năm trước từ biệt hắn, hắn nói sẽ có một ngày tìm nàng.

Biết rõ không nên có bất cứ liên quan  gì đến kẻ thù truyền kiếp như hắn. Nhưng nàng không quên được dưới lớp mắt nạ lạnh lùng kia là sự ôn nhu cùng Tiếp tục đọc