Thông báo

Ta mở ngôi nhà này nhằm mục đích phục vụ sở thích của ta. bắt đầu từ giờ ta sẽ cố gắng tập tành edit truyện, nàng nào có kinh nghiệm mong chỉ dạy cho ta a~ hì hì