Chỉ Để Ý Đào Hầm Mặc Kệ Chôn – Văn án

279_5248_c45c15cbb192536_zpsa3e50094

Văn án

Trên giang hồ có rất nhiều loại người.

Đại hiệp, nữ hiệp, thiếu hiệp;

Đại ma đầu, nữ ma đầu, tiểu ma đầu;

Minh chủ, các chủ, cung chủ…

Thật đáng tiếc là, những danh hiệu đó cùng Triệu Phù Dao một chút quan hệ đều không có.

Nàng là tiểu nhân vật tầng thấp nhất  nhất nhất nhất…  trên giang hồ

Tục xưng: ” vô danh lâu la giáp ” trong truyền thuyết

Càng bi hơn là, nàng mỗi ngày mang theo  tiểu xẻng của mình chuyên môn đào hầm chôn người chết !

Tục ngữ nói,  đi đêm nhiều cuối cùng gặp ma, đào hầm nhiều lắm bị người oán.

Có một ngày,  bên trong hố có một phong độ (? ) thi thể bỗng nhiên mở to mắt hướng nàng nói: nữ hiệp, có gì ăn không?

Từ đó về sau, trên giường có tên nam nhân nào đó nằm, nàng không bao giờ  kinh ngạc nữa !

“Phong độ” xác chết vùng dậy thiếu hiệp VS giang hồ yêu nữ tiểu hoa dại dưỡng thành sử ~

Mượt mà đêm xuất phẩm, hố phẩm có cam đoan ~ hôm nay ngày hoàng đạo, nghi tốc tốc nhảy hố, đến thôi ~