[TS] ĐNCH – Chương 111

Chương 111.  Khuynh Hoàng ghen, Tiểu Quân Lạc phúc hắc

Edit: Nhược Huyền Hiêu

FB_IMG_1438041496243

Sau khi trở lại Cẩm quốc, Quân Khuynh Vũ liền bắt tay vào xây dựng quân đội, chuẩn bị cho trận đánh quyết định ba năm sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua hai năm rưỡi.

Tiếp tục đọc

[TS] ĐNCH – Chương 110

Chính văn 110. Kế ly gián, trí phá quân địch

Edit: Nguyệt Hạ

FB_IMG_1438041501604

Đứng đầu tứ đại hộ pháp của Lưu Tô các, năng lực làm việc của Bạch Mộ đương nhiên không thể nghi ngờ, mười vạn binh lực còn lại của Phương thành lập tức được triệu tập.

Tiếp tục đọc