[TS] ĐNCH – Chương 83.2

Edit : Nguyệt Hạ

121_zps0ac22912

“Một khi đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo thưởng thức đi.” Đôi mắt hoa đào của Âu Dương Triệt nhếch lên, nhìn Lăng Vũ Lưu, ẩn ý cười cười.

Tiếp tục đọc