[TS] Đích Nữ Không Dễ Chọc – Chương 31

Chương 31 : Thánh nộ

Edit: dandelion_mc

Beta : Tiếu Tiếu

e818913ba2fa9d56dd90f11d60edf0ba3e8aac8d15969-I2u8wR_fw658

          Cái gì? Ngọc Thần thế nhưng hôn mê  ba ngày ba đêm. Tại sao có thể như vậy. Ngọc Thần khinh công tốt như vậy, hẳn cũng là một cao thủ mới đúng, sao có thể bởi vì bị đánh mười roi mà như vậy.

Tiếp tục đọc